انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال- مقدمه
معرفی کانون دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/3 | 
​ با توجه به اینکه دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال سرمایه انسانی  ارزشمند موسسه می باشند و حفظ ارتباط با این عزیزان بسیار ضروری است، پس بر آن شدیم به منظور تداوم یک رابطه  مفیدوموثر، بین دانش آموختگان  و نیز با دانشگاه  انجمن دانش آموختگان  راه اندازی شود. برای دستیابی به این مهم، از شما دانش آموخته گرامی جهت عضویت در کانون دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال دعوت به عمل می آید و همچنین تقاضا می شود به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال:
http://alumni.rahbordshomal.ac.ir/find.php?item=1.56.13.fa
برگشت به اصل مطلب