انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال- اخبار پایگاه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

پایگاه جدید ‏انجمن راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد انجمن از جمله عضویت الکترونیک و اطلاع رسانی از طریق خبرنامه علمی، ‏گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین ‏محققین این رشته بوده است .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن دانش آموختگان موسسه آموزش عالی راهبرد شمال:
http://alumni.rahbordshomal.ac.ir/find.php?item=1.61.10.fa
برگشت به اصل مطلب